Pilsens Venner
Stiftet 1990 / U 2000
Komplett

 
             
  Pilsens Venner startet som en folkeaksjon i 1979, men tok ikke helt av før det i 1988 startet opp en
 reetablering av organisasjonen med bla.Rolv Wesenlund som en av frontfigurene.
 
             
  Objekt Etikett Opplag Nummer Beskrivelse  
               
Pilsens Venner
1991
    Button
Ø=25mm
 
             
  Pilsens Venner
1991
    Button
Ø=38mm
 
 
 
  Pilsens Venner
1991
    Korrekt produksjon
Variantbeskrivelse
 
               
  Pilsens Venner
1991
   

Feilproduksjon
Bilde og farge er feil
Mangler hvit ramme rundt

 
               
  Pilsens Venner
1991
   

Feilproduksjon
Bilde og fargegjengivelse er feil
Mangler hvit ramme

 
               
  Pilsens Venner
1991
   

Feilproduksjon
Bilde og fargegjengivelse er feil
Mangler hvit ramme

 
               
  Pilsens Venner
1991
   

Feilproduksjon
Bilde og fargegjengivelse er feil
Mangler hvit ramme

 
 
 
  Pilsens Venner
1996
    Variantbeskrivelse  
               
  Pilsens Venner
1996
   

 

 
               
  Pilsens Venner
1996
   

 

 
 
 
Pilsens Venner
Brygget etter renhetsloven av
1516
    Renhetsloven ble innført i Norge i 1912
for ikke:
"at vildlede publikum med hensyn til ølets sande beskaffenhed"
 
             
Pilsens Venner
Folkeaksjonen For Øl
1028   Produsert mai 1996 / S.K.
Sporrong
 
             
Pilsens Venner
Folkeaksjonen For Øl
    Variantbeskrivelse  
               
 

Pilsens Venner
Medlemspins
Komplett

 
               
  Organisasjonen ble lagt på is i tidsrommet 1979 - 1991  
               
Pilsens Venner
Medlem
1979
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1991
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1992
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1993
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1994
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1995
300   Produsert juli 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
Pilsens Venner
Medlem
1996
2000   Produsert mars 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
  Pilsens Venner
Medlem
1997
499   Produsert september 1996 / S.K.
Sporrong
 
               
  Pilsens Venner
Medlem
1998
376   Produsert september 1997 / S.K.
Sporrong
 
               
  Pilsens Venner
Medlem
1999
?   Ukjent produksjpnstidspunkt
Sporrong
 
             
 

Pilsens Venner
Festivaler
Komplett

 
             
Den Norske Ølfestivalen
1995
    Avholdt på Sjølyst - Oslo  
             
Den Norske Ølfestivalen
1996
499   Avholdt i Oslo Spektrum.
Produsert september 1996 / S.K.
Sporrong
 
             
Den Norske Ølfestivalen
1997
518   Avholdt i Oslo Spektrum.
Festivalen ble besøkt av 15 000 mennesker i løpet av de 3 dagene den varte.

Produsert september 1997 / S.K.
Sporrong
 
             
Den Norske Ølfestivalen
1998
5 års jubileum
500   Avholdt i Oslo Spektrum
24.-26.september 1998

Produsert september 1998 / S.K.
Sporrong
 
             
Den Norske Ølfestivalen
1998
5 års jubileum
    Variantbeskrivelse  
             
 

Det skal etter sigende være avholdt en festival i 1994.
Men der er usikkert om er produsert noen pin til arrangementet.

   
             
 

Pilsens Venner
Nostalgi Pins Serie
Komplett

 
             
 

I tillegg til utgivelser av egne pins, laget Pilsens Venner en serie kalt "Nostalgi Pins Serie".
Her ble det laget 3 utgivelser, hver utgivelse besto av 5 stk.pins med motiver av øletiketter fra gamle nedlagte bryggerier i norge.

 
             
   
     
  Nostalgiserie Nr.1 ble produsert i mars 1996 og opplaget var opprinnelig på 506 stk.
Av disse ble 152 sett returnert til produsent pga.feil trykk. Disse ble ikke erstattet med nye sett.
Totalt sirkulerer det 352 sett på markedet.
Produsent ukjent.
 
 
 
             
   
     
  Nostalgiserie Nr.2 ble produsert i september 1996 og opplaget er på 500 stk.
Produsert på Sporrong.
 
 
 
             
   
     
  Nostalgiserie Nr.3 ble produsert i september 1996 og opplaget er på 499 stk.
Produsert på Sporrong.
 
 

                                                                                                               Pilz-Pin © 2014